ANSYS AIM Video návody

Ukážka pracovného postupu v simulačnom prostredí ANSYS AIM. Simulácia vplyvu teploty v rozdeľovači pomocou prednastavenej structural šablóny. Video je vstupnou bránou do nasledujúcich simulácií ANSYS AIM.

Posted in ANSYS Inc., Návody.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *