ANSYS CFX Video návody

ANSYS HFSS Video návody

ANSYS Fluent Video návody

ANSYS Mechanical Video navody

ANSYS AIM Video návody

Ukážka pracovného postupu v simulačnom prostredí ANSYS AIM. Simulácia vplyvu teploty v rozdeľovači pomocou prednastavenej structural šablóny. Video je vstupnou bránou do nasledujúcich simulácií ANSYS AIM.