ANSYS Startup – program pre podporu mladých firiem

ANSYS Startup program poskytuje prístup k simulačnému softvéru ANSYS, vo forme Startup balíkov pre štrukturálne analýzy, analýzy prúdenia a elektromagnetické analýzy. Program Vám pomôže naštartovať podnikanie a dosiahnuť jeho potenciál. Cieľom ANSYS Startup programu je podporiť začínajúce firmy a poskytnúť im konkurenčnú výhodu prostredníctvom špičkového softvéru ANSYS, ktorý je lídrom v oblasti numerických simulácií.

ANSYS Startup balíky:

  • Balík Mechanical - štrukturálne výpočty (pevnosť, pružnosť, teplotné analýzy, akustika, atď.)  
  • Balík Fluid - prúdenie kvapalín (stlačiteľné a nestlačiteľné prúdenie, aerodynamika, vnútorné prúdenie, atď.)
  • Balík Electro - vysoké a nízke frekvencie (elektromotory, transformátory, antény, senzory, PCB, atď.)

Podmienky zapojenia do ANSYS Startup programu:

  • súkromná spoločnosť
  • spoločnosť mladšia ako 5 rokov
  • ročný obrat nižší ako 5 M USD