ANSYS Electronic – elektromagnetické simulácie

ANSYS Electro komplexné riešenie pre simuláciu nízko a vysoko frekvenčných zariadení. Rýchla a presná simulácia elektronických zariadení pomáha predpovedať výkon výrobku, optimalizovať konštrukčný návrh a overiť správanie produktu pred výrobou. Umožňuje efektívne simulovať pokročilé komunikačné systémy, vysokorýchlostné elektronické zariadenia, elektromechanické komponenty a systémy výkonovej elektroniky.

ANSYS Electro obsahuje softvér ANSYS Maxwell, ANSYS HFSS, ANSYS Icepak ktoré poskytujú reálne simulácie 2D aj 3D Simulácia aplikácií vysokých, nízkych frekvencií a chladenia elektroniky. Materiály sú dostupné v obsiahlej materiálovej knižnice alebo je možné vytvoriť vlastný materiál a zadať jeho špecifické vlastnosti. Generátor siete ponúka automatickú tvorbu siete na základe zvolenej simulácie a v priebehu simulácie adaptívne zjemňuje sieť pre dosiahnutie čo najpresnejších výsledkov. V závislosti od použité softvéru ponúka presné výsledky pre nízko a vysokofrekvenčné elektromagnetické polia, ktoré sa dajú exportovať vo formáte HTML alebo MS Word. 

ANSYS Maxwell, ANSYS HFSS, ANSYS Icepak sú integrované do prostredia ANSYS Electronics Desktop - platforma zjednocujúca elektromagnetické, obvodové a systémové simulácie. Produkty Electornics Desktop sú prepojiteľné s prostredím ANSYS Workbench pre zaistenie multifyzikálnej simulácie a optimalizácie návrhu pri reálnom zaťažení.

Prepojenie ANSYS Maxwell s ANSYS CFD umožňuje simulovať chladenie elektromotoru a prepojenie ANSYS HFSS s ANSYS Icepak chladenie elektroniky.

ANSYS Electro simulácie a analýzy

 • Elektromagnetické a obvodové simulácie
 • Simulácia elektromotorov, pohonov, transformátorov
 • Simulácia antén a radarov
 • Simulácia dosiek plošných spojov (PCB), konektorov
 • Simulácia signálovej integrity a napájacej integrity
 • Elektromagnetická kompatibilita a interferencia (EMC/EMI)
 • Systémové simulácie
 • Simulácia a optimalizácia chladenia elektroniky
 • Optimalizácia rozloženia výkonových prvkov na PCB
 • Simulácia výkonovej elektroniky
 • Simulácie počítačových komponentov - čipov, procesorov, RAM pamätí
 • Simulácia IoT zariadení
 • Parametrická optimalizácia návrhu
ANSYS Maxwell
elektromagnetické simulácie

ANSYS Maxwell kompletné riešenie pre elektromagnetické simulácie vhodné pre návrh elektromotorov, pohonov, transformátorov a iných elektrických a elektromechanických zariadení. Dokáže riešiť statickú frekvenčnú oblasť a časovo premenné elektromagnetické a elektrické polia.

ANSYS HFSS
elektronické simulácie

ANSYS HFSS simuluje 3D elektromagnetické polia a pomáha pri návrhu vysokofrekvenčných a vysokorýchlostných komponentov (antény, radary, PCB, konektory, atď.). Výkonný riešič je založený na metóde konečných prvkov a integrálnych rovniciach. Pokročilé hybridné metódy umožňujú riešiť mikrovlny a RF.

ANSYS Icepak
simulácia chladenia elektroniky

ANSYS Icepak CFD simulácie pre návrh chladenia elektroniky. Icepak dokáže predpovedať prúdenie vzduchu, teplotu a prenos tepla v komponentoch integrovaných obvodov, doskách plošných spojov, elektronických zostavách / krytoch, výkonovej elektronike atď.