ANSYS CFD – výpočtová dynamika tekutín

ANSYS CFD je komplexná simulácia dynamiky tekutín (CFD). Rýchla a presná simulácia prúdenia tekutín a šírenia tepla pomáha predvídať a pochopiť správanie výrobku, optimalizovať konštrukčný návrh a overiť jeho správanie pred uvedením do výroby. Flexibilné porovnanie alternatívnych návrhov šetrí náklady potrebné na fyzické testovanie a urýchľuje inováciu produktu. Umožňuje efektívne simulovať stlačiteľné aj nestlačiteľné prúdenie, jedno a viac fázové prúdenie, spaľovanie, tok častíc, tvorbu námrazy na lietadle, lopatkové stroje a mnohé ďalšie analýzy.

ANSYS CFD obsahuje riešiče ANSYS Fluent a ANSYS CFX, ktoré poskytujú reálne simulácie 2D aj 3D prúdenia kvapalín a plynov. Materiály sú dostupné v obsiahlej materiálovej knižnice alebo je možné vytvoriť vlastný materiál a zadať jeho špecifické vlastnosti. Generátor siete ponúka automatickú tvorbu siete na základe zvolenej simulácie s možnosťou detailne nastaviť parametre sieťovania a zjemnenia. Podporuje tiež flexibilné siete a metódu vnorených sietí. Umožňuje riešiť sofistikované fyzikálne javy s maximálnou presnosťou.  Poskytuje pokročilé modelovanie turbulencie napr. Menter-Langtry g-q prechodový laminárne-turbulentný model™. Výsledky zobrazujú priebeh prúdenia, tlakov a teplôt s možnosťou ich animácie, zobrazenia maximálnej a minimálnej hodnoty, zobrazenia v špecifickom reze, zobrazenia prúdnic. Analyzuje reakcie v uchyteniach, kontaktoch a výsledné sily v uzloch. Výsledky zo simulácie v ANSYS CFD sa dajú exportovať vo formáte HTML alebo MS Word.  

ANSYS CFD je integrovaný do prostredia ANSYS Workbench - platforma určená pre efektívny a flexibilný pracovný postupy. Disponuje CAD asociativitou a výkonnými funkciami pre modelovanie geometrie a tvorby siete. Integrovaný správca parametrov umožňuje jednoducho vykonať parametrickou analýzu. ANSYS Workbench workflow umožňuje jednoducho prepojiť analýzy a riešiť združené úlohy.

Prepojenie s ANSYS Mechanical umožňuje riešiť FSI – interakciu tekutín a konštrukcií a prepojenie s ANSYS Maxwell umožňuje simulovať chladenie elektromotoru.

ANSYS CFD simulácie a analýzy

 • Simulácia prúdenia kvapalín – stlačiteľne, nestlačiteľné Newtonovské a ne-Newtonovské tekutiny
 • Simulácia vonkajšieho prúdenia (aerodynamika, obtekanie budov) a vnútorného prúdenia (prúdenie v potrubí) kvapalín a plynov
 • Simulácia ustáleného a tranzientného prúdenia
 • Simulácia fázových zmien a viacfázového prúdenia
 • Termodynamické simulácie - konvekcia, kondukcia, radiácia
 • Simulácia tepelnej pohody
 • HVAC simulácie – ventilátory, ohrievače, klimatizácie
 • Simulácia turbostrojov – turbíny, turbá
 • Výpočet poklesu tlaku v turbínach
 • Simulácia flutter analýzy lopatkových strojov
 • Modelovanie turbulencie
 • Simulácia kavitácie s identifikáciou kritických oblastí
 • Výpočet výkonových parametrov čerpadla s cieľom stanoviť charakteristiky a účinnosť
 • Simulácia sedimentácie častíc
 • Simulácia vibro akustiky
 • FSI analýza - interakciu prúdenia a konštrukcií
 • Simulácia chemických procesov – spaľovanie
 • Topologická a parametrická optimalizácia návrhu
ANSYS AIM
multifyzikálne simulácie

ANSYS AIM jednoduché prostredie ponúka integrovaný CFD riešič a riešiče pre ostatné fyziky založené na ANSYS technológii. Nové a moderné užívateľské prostredie pre rôzne multifyzikálne aplikácie.

ANSYS CFD Premium
pokročilé simulácie

ANSYS CFD Premium obsahuje ANSYS Fluent a ANSYS CFX. Pre široké spektrum všeobecných aj multifyzikálnych aplikácií poskytuje rýchle a validované výsledky so špičkovou presnosťou a robustnosťou.

ANSYS CFD Enterprise
expresné simulácie

ANSYS CFD Enterprise obsahuje všetky najlepšie produkty ANSYS pre výpočet dynamiky kvapalín (CFD) a simuláciu chemických procesov. Najrýchlejšie a najpresnejšie výsledky pre široké spektrum aplikácií z rôznych oblastí.