ANSYS Trial – skúšobná verzia simulačného softvéru

Získajte zdarma skúšobnú verziu softvéru ANSYS a otestujte jeho funkcionalitu. Zistite prínos simulácií pre Váš vývoj a inovujte produkty v kratšom čase.

Informácie k trial licencii:

  • dostupné všetky produkty ANSYS (Mechanical, CFD, Maxwell, HFSS, AIM, Discovery, SpaceClaim a ďalšie)
  • časové obmedzenie licencie
  • bezplatné testovanie softvéru bez obmedzenia funkčnosti
  • doporučujeme absolvovať minimálne úvodné školenie
  • pre viac informácií o možnosti získať skúšobnú verziu produktov nás neváhajte kontaktovať

Vyskúšajte produkty ANSYS Discovery online bez potreby inštalácie.