ANSYS Discovery SpaceClaim – CAD 3D modelár

Viacúčelový 3D modelár ANSYS Discovery SpaceClaim ponúka nový a efektívny spôsob 3D modelovania. Technológia SpaceClaim je postavená na princípe priameho modelovania (direct modeling), ktorý  umožňuje ľahko vytvárať a upravovať geometriu bez nutnosti prepojenia na pôvodný CAD systém. Dokáže importovať geometriu z rôznych CAD softvérov a následne ju rýchlo a jednoducho modifikovať pre potreby simulácie. Pomocou efektívnych príkazov a pracovných postupov šetrí čas a poskytuje rýchlu prácu s geometriou. Pokročilé nástroje umožňujú efektívnu prácu s STL geometriou a poskytujú robustný nástroj na prípravu modelu pre 3D tlač.

Kľúčové vlastnosti ANSYS Discovery SpaceClaim:

 • Interaktívna tvorba a úprava geometrie
 • Import CAD geometrie z rôznych softvérov
 • Pokročilé algoritmy pre prácu s STL súbormi
 • Rýchly návrh prototypu
 • Preprocesor pre štrukturálne, CFD a elektromagnetické analýzy

Príklady použitia ANSYS Discovery SpaceClaim:

 • Príprava a úprava modelu pre štrukturálne, CFD a elektro  analýzy
 • Reverzné inžinierstvo úprava STL modelu
 • Príprava modelu pre 3D tlač
 • Rýchly prevod 3D geometrie na strednicové plochy a nosníky
 • Parametrizácia modelu
 • Oprava poškodenej geometrie