ANSYS Discovery Live – interaktívne simulácie

Revolučné prostredie ANSYS Discovery Live ponúka simuláciu v reálnom čase. Jedno prostredie kombinuje priamu úpravu geometrie s okamžitou simuláciou a poskytuje tak rýchlu inováciu produktu. Interaktívna simulácia, pri ktorej dostanete okamžitú odozvu na zmenu geometrie, materiálu a vstupných údajov. Kombinácia revolučného softvéru a vysokého výpočtového výkonu GPU kariet jednoducho a rýchlo zodpovie často kladenú otázku konštruktérov "Čo sa stane, ak zmením ... ?"

Jendo prostredie umožňuje profesionálnu tvorbu a úpravu CAD geometrie v reálnom čase a ponúka okamžitú odozvu simulácie na zmenu geometrie.  Práca v prostredí je intuitívna , dynamická a šetrí čas pri vývoji a inovácii produktu.  

Kľúčové vlastnosti ANSYS Discovery Live:

 • Interaktívna tvorba a úprava geometrie založená na technológii SpaceClaim
 • Interaktívne výsledky
 • Rýchlosť simulácie
 • Výpočet v reálnom čase
 • Bez nutnosti opravy geometrie

ANSYS Discovery Live Simulácie:

 • Lineárne štrukturálne analýzy
 • Analýza interného a externého prúdenia
 • Analýza chladenia

Príklady použitia ANSYS Discovery Live:

 • Statické namáhanie konštrukcie
 • Aerodynamika vozidla
 • Prúdenie kvapaliny v potrubí
 • Simulácia chladenia zdrojov tepla
 • Simulácia veterného tunela