ANSYS Discovery AIM – multifyzikálne analýzy

Multifyzikálne prostredie ANSYS Discovery AIM umožňuje inžinierom a konštruktérom spoľahlivo analyzovať produkt v každej fáze vývoja. Užívateľsky príjemné a intuitívne prostredie Discovery AIMu dokáže riešiť komplexné úlohy bez nutnosti prepojenia rôznych zložitých programov alebo modulov. Celý vývoj, analýza a optimalizácia produktu prebieha v jednom prostredí.

Integrované geometrické modelovanie založené na technológii ANSYS Discovery SpaceClaim Vám pomôže vytvoriť nové 3D koncepčné modely alebo upraviť / opraviť existujúcu geometriu. Bez ohľadu na to, či simulácia obsahuje elektromagnetické, tepelné, štruktúrne analýzy a prúdenie kvapalín alebo ich kombinácie je celý priebeh simulácie obsiahnutý v jednom prostredí . To umožňuje predpovedať kompletný výkon produktu s presnými výsledkami, ktorým môžete dôverovať. Výkonné parametrické a optimalizačné funkcie Discovery AIMu pomáhajú automaticky preskúmať konštrukčné možnosti návrhu a rýchlejšie nájsť najlepšiu variantu dizajnu.

Kľúčové vlastnosti ANSYS AIM:

 • Multifyzikálne simulácie v jednom prostredí
 • Sprievodca simuláciou
 • Integrovaný geometrický modelár
 • Import CAD geometrie z rôznych softvérov
 • Robustná optimalizácia konštrukčného návrhu
 • Tvorba vlastných simulačných šablón
 • Prepojiteľnosť s ANSYS Mechanical a ANSYS Fluent

ANSYS AIM Simulácie:

 • Lineárne a základné nelineárne štrukturálne analýzy
 • Analýza únavy
 • Analýza interného a externého prúdenia s uvážením turbulencie
 • Stlačiteľné a nestlačiteľné prúdenie
 • Topologická a konštrukčná optimalizácia
 • Parametrická analýza s možnosťou zistenia vplyvu jednotlivých parametrov
 • Modálna analýzy pre získanie vlastných tvarov a frekvencií
 • Termálna analýza a konjugovaný prenos tepla
 • Elektromagnetické analýzy
 • Združené úlohy interakcia kvapalín a pevných telies, kombinácie analýz teplotná s elektrickou, teplotná s napäťovou, teplotná s elektrickou a s napäťovou, magnetická s teplotnou, magnetická s teplotnou a s napäťovou

Príklady použitia ANSYS AIM:

 • Deformačná a napäťová analýza konštrukcie
 • Aerodynamika vozidla
 • Obtekanie budov
 • Prúdenie kvapaliny v potrubí
 • Simulácia pasívneho aj aktívneho chladenia zdrojov tepla
 • Simulácia ohrievačov
 • Simulácia životnosti konštrukcie
 • Simulácia teplotného namáhania konštrukcie
 • Simulácia elektromotorov