Prehľad produktov ANSYS 3D Design

Produkty ANSYS 3D Design poskytujú konštruktérom CAD modelovanie a simuláciu. Vhodná voľba simulačných nástrojov pomáha splniť požiadavky novodobého dizajnu a navrhnúť optimalizovaný, ľahší, robustnejší a inteligentnejší výrobok.

ANSYS Discovery SpaceClaim

ANSYS SpaceClaim multifunkčný 3D modelár založený na technológii priameho modelovania s možnosťou parametrizácie modelu. Poskytuje efektívne riešenie na tvorbu 2D aj 3D geometrie, úpravu alebo opravu modelu a import CAD modelu pre numerické simulácie. Jedno prostredie pre kompletnú prácu s geometriou modelu, ktoré dokáže načítať geometriu z rôznych CAD softvérov bez dodatočných modulov. Efektívny nástroj pre prácu s STL súbormi a prípravu modelu pre 3D tlač.

ANSYS Discovery Live

ANSYS Discovery Live prevratná technológia od spoločnosti ANSYS Inc., ktorá prináša nový pohľad na numerické simulácie. V reálnom čase zodpovie otázky konštruktérov a v sekundách ponúkne pohľad na nový konštrukčný dizajn prototypu. Objavte nové éru technických simulácií ANSYS Discovery Live a zistite aký vplyv bude mať zmena parametrov výrobku na ich kvalitu a výkonnosť. Neváhajte získať náskok pred konkurenciou a posuňte už dnes virtuálne testovanie prototypu na vyššiu úroveň.

ANSYS Discovery AIM

ANSYS AIM flexibilné riešenie 3D inžinierskych simulácií. Jednoduché a prehľadné prostredie ANSYS AIM umožňuje konštruktérom rýchlo a intuitívne analyzovať produkt v rannej fáze vývoja a tým odstrániť konštrukčné chyby skôr ako bude výrobok uvedený na trh. Jednotné prostredie umožňuje riešiť celú škálu úloh z rôznych fyzikálnych oblastí samostatne alebo ich vzájomnou kombináciou formou združených úloh. Navrhnite už dnes robustný design, ktorý bude spĺňať požiadavky reálneho nasadenia.